Utskriftsvennlig versjon

Arkivorganisering

Sentralarkivet fører post for følgjande:

  1. Kommuneleiing, stab og servicekontor
  2. Kommunalteknikk/næringsavdeling
  3. Kultur og fritid
  4. Helsteneste
  5. Sosialteneste
  6. Skular
  7. Barnehagar
  8. Pleie og omsorg

Journalføring som gjeld klientar og pasientar vert ført i eigne fagsystem.

I tillegg er desse knytt til sentralarkivet:

  1. Stranda Hamnevesen KF
  2. Strandafjellet for Stranda kommune KF
Laster...